การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการรับธงตราสัญลักษณ์และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการรับธงตราสัญลักษณ์และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดกิจกรรม เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (ชั้น 2) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์