ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

📌📣ประชาสัมพันธ์….🎊
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมการแข่งขัน
🔹ระดับเขตพื้นที่การศึกษา🔹
❇️การแข่งขันทักษะภาษาไทย ❇️
จัดการแข่งขัน 5 กิจกรรม ได้แก่
– การคัดลายมือ
– การเขียนเรียงความ
– การแต่งคำประพันธ์
– การอ่านจับใจความสำคัญ
– รอบรู้วรรณคดี
📝รับสมัคร : ตั้งแต่ บัดนี้ -10 มิ.ย. 67
🗓️🥇กำหนดการแข่งขัน 28 มิ.ย.67