สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วม พิธีฌาปนกิจศพ แก่บิดาของ นายสมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ นายสวง ศาสตร์ศรี บิดาของนายสมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ และร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศาสตร์ศรี ณ วัดเกรียงไกรใต้ ตำบล เกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์