นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์ ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์ Miss Clarene Lab-Isa ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติฟิลิปปินส์) โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม พร้อมด้วย นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และนายทศพล ผูกเกษร ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูผู้ดูแลครูต่างชาติ เพื่อดูบุคลิกภาพ ความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติงาน ความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง หลักการแนวคิด วิธีการสอนที่เหมาะสมกับตำแหน่งครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาต่างประเทศในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม