สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรมศพ แก่บิดาของ นายสมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ แก่ นายสวง ศาสตร์ศรี บิดาของนายสมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดเกรียงไกรใต้ ตำบล เกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์