กิจกรรมสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” รอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการการสอบ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าแข่งขันในระดับ สพฐ ต่อไป โดยการสอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์