ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามมาตรการความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน, มาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา และการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามมาตรการความปลอดภัยของการเดินทางด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน, มาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา และการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์