ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายธนชนก พวงแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต จำนวน 3,000 บาท ณ วัดโพนทอง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญ และเป็นการให้กำลังใจ