คณะผู้บริหารลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของที่จำเป็น แก่นักเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, คณะครู และนักเรียน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ นายนนทพัทธ บินชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ที่ประสบเหตุวาตภัย เกิดลมพายุพัดหลังคาที่พักอาศัยของนักเรียน หมู่ 3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น