การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วัน พุธ ​ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 38ค (1) ครั้งที่ 4 /2567 ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/share/p/EaKstwMLd8dPUiak/?mibextid=WaXdOe