ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และข้าราชการ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ / มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สมัครรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 จำนวน 12 ราย / และมอบโล่รางวัลพร้อมหนังสือขอบคุณให้กับคณะทำงานในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2024” จำนวน 19 หน่วยงาน และมอบจักรยานให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า App นครสวรรค์สุขใจ การประเมินสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมไปถึงเทศกาลต่างๆที่จะมาถึงในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งรับฟังเรื่องพิจารณาต่างๆ ของส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์