นักเรียนชมรมรวงข้าวสตูดิโอ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการเยาวชนคนกล้า ต่อต้านทุจริต โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

25 พฤษภาคม 2567 ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชมรมรวงข้าวสตูดิโอโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการเยาวชนคนกล้า ต่อต้านทุจริต โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ