การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมแจ้งข้อราชการที่สำคัญกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบแนวนโยบาย การขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์