สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์รับรายงานตัว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับรายงานตัว นางสาวศุภรดา พันธุ์ทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567