สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และ นายจิรัต ทิพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วัน ศุกร์ ​ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และ นายจิรัต ทิพย์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ณ หอประชุม โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์