สพม.นครสวรรค์ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย

วัน ศุกร์ ​ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา/อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ , นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ และ นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขานุการฯ โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 ราย นายจีระศักดิ์ อบอาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม , นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา , นายพีระ อินทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา และ นายพิเชษฐ์ ขุนวังกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/share/wNCCnP1RZDpnJr9F/?mibextid=WaXdOe