สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี นายคมกฤช แผนเสือ เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ

วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ร่วมแสดงความยินกับ นายคมกฤช แผนเสือ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนโกรกพระ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโกรกพระ