ปฐมนิเทศ พนักงานราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ปฐมนิเทศพนักงานราชการครูใหม่ ปฐมนิเทศ พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้รับการเลือกสรรปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบอระเพ็ดวิทยา พร้อมทั้งบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และพัฒนายกระดับครูผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ และ การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูที่ดีมีวินัยมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู