ดำเนินการจัดการสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 9.00 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการสอบ เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดการคุมสอบ การจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปฎิบัติตามระเบียบการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567