ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้ประสบวาตภัย

วันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้ประสบวาตภัย มี ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม นำเยี่ยมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม