ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 14.30 น.  นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

พบปะคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาริการ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ ร่วมพูดคุยพบปะกับนักเรียนในคาบกิจกรรม โคก หนอง นา  และชมห้องสุขาของโรงเรียน แนะนำแนวการการดูแลความสะอาด และการพัฒนาห้องสุขา ให้สอดคล้องกับนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” 

โดยมี  ดร.สมแพง   อินอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์  อบอาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างดี