สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครูให้เกิดประสิทธิภาพจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้บรรยายพิศษได้แก่ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์