ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

พบปะคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาริการ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ได้กล่าวพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชมห้องสุขาของโรงเรียน แนะนำแนวการการดูแลความสะอาด และการพัฒนาห้องสุขา ให้สอดคล้องกับนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” 

โดยมี ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  พร้อม คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างดี