ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

พบปะคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน เยี่ยมจัดการการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาริการ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ ชมห้องเรียนอัจฉริยะ T.A.Smart Classroom ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เยี่ยมชมโรงอาหารและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมชมห้องสุขาของโรงเรียน แนะนำแนวการการดูแลความสะอาด และการพัฒนาห้องสุขา ให้สอดคล้องกับนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” 

โดยมี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างดี