สพม.นครสวรรค์ ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศและรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ คำชัย พร้อมแสดงความยินดีและปฐมนิเทศเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติบัติตน ปฏิบัติงาน และทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน พร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ทั้ง 1 ราย คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ศึกษานิเทศก์ทำงานร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์