ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

พบปะคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาริการ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ทั้งนี้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม และชมห้องสุขาของโรงเรียน แนะนำแนวการการดูแลความสะอาด และการพัฒนาห้องสุขา ให้สอดคล้องกับนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างดี