การประชุมกลุ่มอำนวยการ

 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมแจ้งข้อราชการที่สำคัญกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบแนวนโยบาย การขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์