การประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.20 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อมแจ้งข้อราชการที่สำคัญกับนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบแนวนโยบาย การขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์