การดำเนินการประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการดำเนินการประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 และประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/share/p/AALLFGmy7feAtvYP/?mibextid=WaXdOe