สพม.นครสวรรค์ ประชุมครูแกนนำขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สพม.นครสวรรค์สพม.นครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประชุมครูแกนนำขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และครูแกนนำขับเคลื่อน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมวางแผนการขยายผลการอบรมพัฒนาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้นักเรียนตามแนวทางโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์