ประชุมการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตาม ว 8/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สพม.นครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังการประชุมการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตาม ว 8/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สพม.นครสวรรค์