สพม.นครสวรรค์ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมคำชี้แจ้งกับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 รายการปรับปรุงซ่อมแซมและค่าก่อสร้าง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567