การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ( ภาค ค )

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ( ภาค ค ) พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมจับจลากประจำห้องสอบ ในการนี้ นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ และได้สำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ยังได้พบปะผู้เข้าสอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

https://www.facebook.com/share/p/YNWzvp4WECBnahhW/?mibextid=WaXdOe