สพม.นครสวรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมจับจลากประจำห้องสอบ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ และได้สำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและห้องสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ยังได้พบปะผู้เข้าสอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้เข้าสอบ ทั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 88 คน จำนวน 9 กลุ่มวิชาเอก ในระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ลิ้งข่าว https://www.facebook.com/share/p/3M9hbK8xFc5D59qY/?mibextid=WaXdOe