การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสมัครสอบ ออนไลน์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ , นางสาวนิตยา แตงร่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ , นางสาวสุพัตรา พันธุ์พุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ,นายณภัสกร สะใบนาค นักทรัพยากรบุคคล และ นายสุธี ดีไทสงฆ์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสมัครสอบออนไลน์ (ส่วนของผู้สมัคร) แนวทางการดำเนินการของเขตในการใช้งานระบบรายงาน (ทรัพยากรบุคล) และ แนวทางการดำเนินการของเขตในการใช้งานระบบรายงาน (การเงิน) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์