สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา แตงร่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ , นางสาวสุพัตรา พันธุ์พุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายสุธี ดีไทสงฆ์ นักทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พาเยี่ยมอาคารและสถานที่ และ ห้องสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม