การประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข พร้อมการมอบนโยบายในประเด็นนักการภารโรง และการมอบนโยบายในประเด็นโรงเรียนคุณภาพ โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์