การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบฯ

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ video conference Zoom Meeting