พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พ่อบุญจันทร์ จินตนา บิดา ครูวิจิตร จินตนา อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ผู้แทนครู

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) พ่อบุญจันทร์ จินตนา บิดา ครูวิจิตร จินตนา อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ผู้แทนครู ณ วัดพรมสุทธาวาส (ท่าแรตเก่า) ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์