การชุมใหญ่สามัญประจำปี ทำบุญ และการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการชุมใหญ่สามัญประจำปี ทำบุญ และการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารประจำการที่จะเกษียณอายุราชการ สรงน้ำพระ ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม