สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook | Google Drive