การยื่นความจำนง เด็กนักเรียนไม่มีที่เรียน ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 นาฬิกา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นศูนย์ประสานงาน การรับนักเรียน เด็กนักเรียนไม่มีที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการยื่นความจำนง เพื่อจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 และประกาศผลวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ทาง www.spmnw.obec.go.th และ มอบตัววันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สถานศึกษาที่มีชื่อนักเรียนปรากฏตามประกาศ

รูปเพิ่มเติม : Facebook