กิจกรรม “ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย” ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตร ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบไป

รูปเพิ่มเติม : Facebook