ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นาย สุวัฒน์ จันทร์สุข ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์