การประชุมคณะกรรมกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วัน พฤหัสดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์