เยี่ยมชมการจัดการคุมสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม เวลา 9.00 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดการคุมสอบ การจัดสอบแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปฎิบัติตามระเบียบการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

รูปเพิ่มเติม : Facebook