การประชุมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 นายประทาน หาดยาวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามความต้องการของโรงเรียนและส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในศาสตร์วิชาการทางการศึกษาและศาสตร์การสอนให้กับครูประจำการและศิษย์เก่า ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้คัดเลือก โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 2 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯได้แก่ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม และ โรงเรียนหนองโพพิทยา วันนี้โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม นำโดย นายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม และโรงเรียนหนองโพพิทยา นำโดยนายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยาพร้อมด้วยคณะครู ทั้ง 2 โรงเรียนทุกคน เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ในกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ณ ห้องสัมมนา ๑ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

(ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook