การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) , ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) และประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ครั้งที่ 1/2567

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) , ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) และประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีธยมศึกษานครสวรรค์