สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์, นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์, คณะครู และชมรมครูอาวุโส โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ราย นางสาวจันฑกานต์ จันทร์อ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จำนวน 2,000 บาท ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บ้านเลขที่ 10/7 หมู่ 4 ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น