การประชุมสนทนากลุ่ม รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เข้าร่วมในการประชุมสนทนากลุ่ม รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ นิมนต์เชิญท่านพระครูศรีสุธรรมนิวิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดไทรเหนือเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและผู้อำนายการจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นเข้าร่วมประชุมสนทนา

รูปเพิ่มเติม : Facebook